Tekstylia z włókna konopnego zaczną żyć na nowo
Uncategorized / Listopad 14, 2017

Petra Rausch z cannamoda.de jest pionierką z wieloletnim doświadczeniem o ile chodzi o ponowne odkrycie przetwarzania włókien konopnych na tekstylia. Od kilku lat może też Ursula Mock z hanfliebe.com dzięki swoim studiom może jeszcze bardziej profesjonalnie poświęcić się tej pracy. Nadciąga więc rewolucja tekstyliów z włókna konopnego! Wiadomo już, że zanim zaczęto używać bawełny do produkcji tekstyliów, to w chwili obecnej konopiabyła zwyczajnym włóknem i dzięki starym szmatom wygrywano papier konopny. Konopiajest jednakże ze względu na własne włókna cięższa w obróbce niż bawełna, dlatego to w tej chwili bawełna zajęła miejsce konopi na rynku przemysłowym. Gdy tylko w Stanach Zjednoczonych wynaleziono maszyny i technologie odpowiednie do bardziej produktywnego przetwarzania włókien konopnych, czasy Marijuana Tax Act z 1937 roku, czyli prawa, które między innymi zabraniało uprawy konopi, praktycznie dobiegały kresu. Podatki okazałyby się po prostu za wysokie. Jeszcze do obecnie pojawia się jednak problem odpowiedniego przetwarzania. Istnieją w prawdzie odpowiednie rośliny włókniste, ale brakuje odpowiednich maszyn do ich obróbki, aby można było tworzyć konkurencyjne tekstylia konopne niemniej jednak w starej jakości. Spora większość dotychczasowych tekstyliów konopnych nie osiągnęły więc jeszcze tak wysokiego poziomu, jaki mogły by posiadać. Zapowiedzenie rewolucji tekstyliów konopnych jest za bezsporne jeszcze za wczesne, ponieważ brakuje sporo zamówień badawczych i doświadczenia, by móc…